Η μεγαλύτερη καταστροφή του Παρθενώνα.

Published: 19.12.2021

 

Ο Παρθενώνας αποτελεί το λαμπρότερο μνημείο του κόσμου.

Η κατασκευή του ξεκίνησε το 448-447 πΧ και στην μακρόχρονη ιστορία του μέχρι και σήμερα, έχει υποστεί αρκετές φθορές.

Η μεγαλύτερη έγινε το 1687, από τον Μοροζίνι.