Ελευθέριος Χανδρινός: O Ήρωας που ισοπέδωσε τους Τούρκους.